COOKIES på DR. OETKERs webbplats

Den här webbplatsen placerar cookies på din dator för att sidan ska fungera bättre och för att hjälpa oss och våra partners att förstå hur du använder vår sajt. En härifrån fortsatt användning av sajten (genom att klicka, navigera, scrolla) eller att stänga detta cookiemeddelande tolkas som godkännande av applikationen och användningen av cookies.

För mer information om cookies och hur man tar bort dem, var god läs vår integritetspolicy.

Dataskydd

Dr. Oetker Sverige (hädanefter “vi”) respekterar din integritet. Vi tar skyddandet av din personliga data, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer osv. på stort allvar.  Detta dokument reglerar insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter om och i den mån de genereras vid användning av våra webbplatser. Vi hanterar dessa uppgifter enligt rådande lagstadgade dataskydd och enligt de principer som anges nedan. 

Datareduktion och dataekonomi
Vi agerar i enlighet med principen om datareduktion och dataekonomi, vilket innebär att vi samlar in, bearbetar och använder så få personuppgifter som möjligt.

 Personuppgifter och samtycke
Vid kampanjer och tävlingar samlar vi in, bearbetar och använder dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för tävlingsupplägget. Vinnarna i våra tävlingar presenteras (om inget annat framgår i tävlingsreglerna) med för och efternamn samt hemort på vår webbsida. Genom att delta i våra tävlingar och kampanjer medger du ditt samtycke till detta.

All annan insamling, bearbetning och användning av personuppgifter kräver ditt medgivande. Dina personuppgifter kommer endast att användas för de ändamål för och i den utsträckning som tillstånd ges.

Automatiskt genererad data
Personuppgifter kan komma att behandlas automatiskt när du använder våra webbplatser. Detta innefattar bland annat namnet på din leverantör, din IP-adress, vilken typ av webbläsare och operativsystem samt besökta webbplatser inklusive eventuella söktermer och de webbplatser som du klickar dig genom för att nå oss på Internet. I alla dessa fall behandlas data anonymt, det vill säga, du kan inte personligen identifieras utifrån dessa data.

Cookies
Cookies är små filer som genereras när du använder våra webbsidor och som lagras på din hårddisk. Vi använder oss av cookies för att förbättra vår webbplats och göra den lättare att använda. Våra cookies känner igen återkommande besökare på webbplats utan att lagra någon personlig data. För att kunna erbjuda bästa möjliga service använder vi oss av både permanenta och temporära cookies.

Den data som lagras i permanenta cookies (lagringstid 2 år) avser att göra användandet av vår webbplats så bekväm som möjligt, även för framtida besök. Vi använder denna data endast i detta syfte.

Avaktivering av denna cookie påverkar inte webbplatsens användbarhet.

Den data som lagras i temporära cookies är endast giltig under ditt besök på vår webbplats.  Den avser att ge dig obegränsad tillgång till våra tjänster under ditt aktuella besök och gör användningen av vår webbplats så bekväm som möjligt. 

Om temporära cookies avaktiveras kan vi inte garantera att du har obegränsad tillgång till alla webbplatsens funktioner.

Om du motsäger dig användandet av cookies kan du själv ändra på inställningarna för din webbläsare (du hittar informationen via hjälpfunktionen i menyn för din webbläsare).  Cookies som redan lagrats på din hårddisk kan rensas genom att ta bort temporära webbsidor.

Tillgång till personlig data av tredjepart
Personuppgifter samlas in, bearbetas och används av vårt företag och - om det inte uttryckligen utesluts av oss - av andra bolag i Oetker Group (koncernföretag) eller tjänsteleverantörer på uppdrag av oss. I de två senare fallen kommer vi att säkerställa att koncernföretag och tjänsteleverantörer uppfyller enligt rådande lagstadgade dataskydd och enligt de bestämmelser som anges här.

Med tjänsteleverantörer menas till exempel företag som hjälper oss att administrera kampanjer och tävlingar.

Säkerhet
Vi har implementerat tekniska och organisatoriska medel för att skydda din data från förlust, ändring, stöld eller åtkomst av obehörig tredje part. 

Minderåriga
Vi har inget intresse av att samla in personlig data om barn under 15 år. Om det kommer till vår kännedom att sådan data har kommunicerats till oss utan medgivelse från barnets målsman kommer vi att radera informationen omedelbart.

Radera och blockera
Vi raderar dina personuppgifter så snart de inte längre behövs. Vi raderar till exempel de uppgifter som du lämnat för att delta i en kampanj eller tävling så snart kampanjen eller tävlingen är avslutad, såvida vi inte har avtalat något annat med dig.

Vi kommer att blockera dina personuppgifter helt eller delvis på din begäran. I detta avseende, ber vi dig att informera oss i vilken utsträckning och hur lång tid det ska blockeras. Så långt det är tekniskt möjligt, kan du utesluta behandling och användning av dina data för särskilda ändamål.

Hyperlänkar
Vår webbplats kan innehålla länkar som leder till andra företags sidor. Vårt dataskydd innefattar inte användandet av dessa externa sidor, i stället råder där de policies och regler dessa företag satt upp.

Kontakta ossDu kan alltid ta kontakt med oss om du har frågor angående hanteringen av personuppgifter. Skriv gärna till oss på info@oetker.se eller via post till

Dr. Oetker Sverige AB
Dataskydd
Box 5370
402 28 Göteborg