Integritetspolicy

Dr. Oetker Sverige (hädanefter “vi”) värnar om din personliga integritet och önskar att ditt besök på vår webbplats fortlöper säkert och tillfredsställande. Vi tar skyddandet av dina personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer osv. på stort allvar. Vi hanterar persondata enligt rådande lagstadgade dataskydd och enligt de principer som anges nedan. 

1. Insamling av data
Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter i så liten grad som möjligt.

2. Registrering och bearbetning av persondata - samtycke
Vi samlar inte in dina personuppgifter via våra webbsidor utan ditt medgivande. Du bestämmer själv om du vill ge oss din persondata - exempelvis i samband med en undersökning, registrering, tävling eller dylikt. När du ger oss sådan persondata ger du ditt samtycke till att vi läser in och använder datan i dataskyddsrättslig mening. 

De personuppgifter du ger oss kommer vi huvudsakligen använda till att besvara dina frågor eller för att ge dig information eller erbjudanden som du har bett om. 

Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke till användning av persondata per e-post till info@oetker.se eller per brev till Dr. Oetker Sverige AB, Box 5370, 40228 Göteborg.

3. Automatisk genererad data
Vid besök på våra webbsidor kan det förekomma automatisk bearbetning av personuppgifter. Detta gäller främst information om internetleverantör, IP-adress, vilken webbläsare som används, besökta webbsidor eventuella sökord och vilka webbsidor man har kommit in på vår webbplats ifrån. Denna bearbetning sker i varje fall anonymt och på ett sådant sätt att uppgifterna inte kan knytas till dig som person.

4. Cookies

 Datasäkerhet på Dr. Oetker Sverige AB:s webbsidor.

Nedanstående är hänvisningar gällande dataskydd, cookies och användning för oetker.se

Dr. Oetker Sverige AB:s webbsidor drivs och upprätthålls av Dr. Oetker Sverige AB, Box 5370, 40228 Göteborg.

Våra webbsidor använder första- och tredjepartscookies för att analysera användarflödet på webbplatsen och för att förbättra våra tjänster. Dessa cookies innehåller ingen personidentifierbar information. När du besöker våra webbsidor samtycker du till användandet av dessa cookies.

1. Registrering och bearbetning av persondata - samtycke
Vi samlar inte in dina personuppgifter via våra webbsidor utan ditt medgivande. Du bestämmer själv om du vill ge oss din persondata - exempelvis i samband med en undersökning, registrering, tävling eller dylikt. När du ger oss sådan persondata ger du ditt samtycke till att vi läser in och använder datan i dataskyddsrättslig mening. 

2. Lagring och vidaresändning av personuppgifter
Ur kundservicesynpunkt kan det vara nödvändigt att lagra eller på annat sätt behandla de personuppgifter som du har gett oss eller vidarebefordra dem till en av våra samarbetspartners för att bättre kunna tillgodose dina önskemål. Din persondata blir därför endast använd i begränsad utsträckning för ändamålet.

Persondata lagras på servrar hos vår hosting-leverantör i Tyskland och i Sverige. Det föreligger ett skriftligt avtal om behandling och lagring av personuppgifter, så att tredjepart endast handlar enligt instruktioner från Dr. Oetker Sverige AB. Tredjepart kontrolleras löpande för att säkra nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetstilltag mot att persondata tillintetgörs, förloras eller förringas, samt mot att de kommer till utomståendes kännedom, missbrukas eller för övrigt behandlas i strid mot lagen. Vi kommer varken sälja, marknadsföra eller på annat sätt överlåta din persondata till tredjepart förutom så som framgår i denna policy eller så som lagen kräver. Vi ålägger likaledes våra medarbetare och agenturer tystnadsplikt för att beskydda ditt privatliv och personliga integritet.

3. Automatisk genererad data: Cookies
Vid besök på våra webbsidor kan det förekomma automatisk bearbetning av personuppgifter. Detta gäller främst information om internetleverantör, IP-adress, vilken webbläsare som används, besökta webbsidor eventuella sökord och vilka webbsidor man har kommit in på vår webbplats ifrån. Denna bearbetning sker i varje fall anonymt och på ett sådant sätt att uppgifterna inte kan knytas till dig som person.

Dr. Oetker Sverige AB använder Google Analytics till insamling av besöksstatistik och vidaresänder av den anledning IP-adresser till Google. Google kan vidaresända information till tredjepart om lagen så kräver, eller till tredjepart som samarbetar med Google. De uppgifter som vidaresänds till Google Analytics, lagras på Googles servrar i USA. Klicka här för att läsa mer om hur Google bahandlar insamlad data: https://policies.google.com/privacy?hl=se

 

Du kan läsa mer om tredjepartscookies nedanför

4. Vår användning av tredjepartscookies
Denna webbplats använder följande tjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043, USA ("Google"):

Google Analytics

Vi använder Google Analytics till insamling av besöksstatistik och vidaresänder av den anledningen IP-adresser till Google. Google kan vidaresända information till tredjepart om lagen så kräver, eller till tredjepart som samarbetar med Google. De uppgifter som vidaresänds till Google Analytics, lagras på Googles servrar i USA. Klicka här för att läsa mer om hur Google behandlar insamlad data: https://policies.google.com/privacy?hl=se

När du besöker våra webbsidor accepterar du att vi behandlar din persondata i såsom beskrivet i denna policy och villkor. Var uppmärksam på att vi på vår hemsida använder ett "gat._anonymizelp()"script som garanterar att din IP-adress anonymiseras efter geografiskt läge (så kallad IP-maskering). Detta betyder att vid aktivering av IP-anonymisering kommer din IP-adress förkortas på förhand av Google i EU-länder, eller i annat land som har skrivit under fördraget om Det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Endast i extraordinära fall överförs den fulltaliga IP-adressen till en Google-server i USA där den därefter förkortas.

Google använder dessa uppgifter på våra vägnar för att analysera din användning av vår webbsida, ta fram rapporter till oss om webbsidans aktivitet och ge oss ytterligare upplysningar med avseende på webbsidan och internetanvändning. IP-adressen som skickas av din webbläsare inom ramarna för Google Analytics kommer inte annat sammankopplas med annan information som Google besitter. Denna data kommer endast vidaresändas till tredjepart om lagen så kräver. I inget fall kommer Google koppla samman din användardata med annan data som finns lagrad hos Google.

Du kan avböja användandet av cookies genom att göra önskvärda inställningar i din webbläsare. Var då uppmärksam på att du i så fall förmodligen inte kan använda denna webbplats fulla funktionalitet. Utöver detta kan du undgå insamling av data som genereras av cookien, och data kopplat till användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) av Google genom att ladda ner och installera browserprogram som du finner på denna länken. Detaljerad information om Google Analytics hittar du på denna länken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analytics annonseringsfunktioner (DoubleClick)

I tillägg till Google Analytics (se ovan) är annonsanalysverktyget DoubleClick aktiverat på denna webbplats. Följaktligen samlas ytterligare uppgifter med hjälp av en Google-cookie som överstiger standardimplementeringen av Google Analytics. För detta ändamål använder vi, utöver Google Analytics-cookies, cookies från tredje part.

DoubleClick-funktionen syftar till att presentera relevanta annonser från oss och från tredje part. Din webbläsare har tilldelats ett ID-nummer (ID) som en pseudonym för att kontrollera vilka annonser som har visats i din webbläsare och vilka annonser som har klickats på. Anvädningen av DoubleClick cookies tillåter visning av annonser baserat på tidigare besök på vår webbplats och andras webbsidor på internet. Informationen som genereras av cookies skickas för utvärdering till en server i USA och lagras där av Google. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras till tredje part på grundval av lagstadgade regler eller inom orderdatabehandling. I inget fall länkar Google din användardata med annan data som lagras av Google.

Du kan avböja användningen av cookies genom att välja rätt inställningar i din webbläsare; men var vänlig notera att du då inte har tillgång till webbplatsens hela funktionalitet. I tillägg kan du undvika såväl Googles insamling som processande av data från cookies, och data som rör användningen av webbplatsen (inklusive din IP adress), genom att ladda ned och installera ett webbläsarplugin som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternativt kan du också avaktivera DoubleClick cookies på Digital Advertising Alliances webbplats via följande länk support.google.com/ads/answer/7395996.

Dessutom gäller ovan information för ”Google Analytics” även för Analytics Advertising features. 

Detaljerad information om DoubleClick kan du hitta under denna länk:

www.google.com/policies/technologies/ads/

Google Adwords 

Den här webbplatsen använder Google AdWords, en analystjänst tillhandahållen av Google Inc. och Conversion Tracking (konverteringsspårning) inom ramarna för Google AdWords. Google AdWords använder cookies som lagras på din dators hårddisk (så kallad konverteringscookie) när du klickar på en annons som visas av Google. Dessa cookies bli ineffektiva efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om du besöker specifika sidor på vår webbplats kan Google och vi spåra huruvida besöken kommit av att du klickat på en specifik annons. Datan som genereras ur konverteringscookies används för statistikrapporter till Google AdWords kunder som använder sig av konverteringsspårning. Denna statistik berättar för oss om det totala antalet användare som klickat på en annons som visas av Google och som skickats vidare till en sida som har en konverteringsspårningstag.

I tillägg till konverteringsspårning använder vi också ett remarketingverktyg. 

Med Google Remarketing verktyget kan vi nå användare som nyligen har besökt vår webbplats. På det viset kan vi visa användare som redan är intresserade av våra produkter och tjänster våra annonser på andra webbplatser i displaynätverket. AdWords avgör även vilka gemensamma intressen och egenskaper som finns bland användarna av vår webbplats baserat på användarbeteende på webbplatser inom Googles displaynätverk de senaste 30 dagarna samt kontextuell sökmotordata. Baserat på denna information hittar Google AdWords nya potentiella kunder att marknadsföra sig mot med liknande intressen och egenskaper som de som använder vår webbplats.  Målgruppsspecifik remarketing sker genom att använda cookies i kombination, till exempel Google Analytics-cookies och Google DoubleClick-cookies, i webbplatsanvändarnas webbläsare.

Om du önskar att stoppa spårningen kan du blockera det genom att förhindra att cookies installeras via rätt inställning i din webbläsare eller genom att installera ett plug-in via länken nedan:

www.google.com/settings/ads/plugin. Du kan också avaktivera anvädningen av tredje part cookies genom att besöka avaktiveringssidan hos the Network Advertising Initiative under www.networkadvertising.org/choices/ och följa instruktionen där. 

Ovan information för ”Google Analytics” gäller också för Google Adwords.

Mer information om Google Adwords finns under följande länk:

www.google.com/privacy/ads/

5. Säkerhet
I förbindelse med administreringen av vår webbsida har vi upprättat tekniska och organisatoriska förhållningsregler för att skydda din data från att av misstag eller på otillbörligt vis tillintetgöras, förloras eller förringas, samt mot att de hamnar i obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid mot lagen. Dessa regler uppdateras fortlöpande i takt med teknikens framfart.

Om du har ytterligare frågor gällande användandet av dina personuppgifter kan du vända dig till oss på följande adress:

Dr. Oetker Sverige AB
Box 5370
40228 Göteborg

e-post: info@oetker.se

6. Cookies

Vad är en cookie?
En cookie är en lite textfil som vi lagrar på din dator för att kunna ha översikt på vad som händer under ditt besök, och för att kunna känna igen din dator. En cookie innehåller bara text, är inget program och innehåller ingen virus. 

Webbsidans användning av cookies
Cookies är nödvändiga för att webbsidan ska fungera. Cookies hjälper oss dessutom att få överblick över ditt besök på webbsidan så att vi fortlöpande kan optimera och anpassa webbsidan efter dina behov och intressen. Cookies kommer bland annat ihåg vad du har lagt i en varukorg, om du tidigare har besökt webbplatsen, om du är inloggad, vilket språk eller valuta du föredrar. Vi använder även cookies till att skräddarsy våra annonser på andra webbsidor för dig. Framför allt används cookies som en del i vår service och för att kunna visa innehåll så relevant som möjligt för just dig.

Så avböjer du eller tar bort cookies
Du kan alltid avböja cookies på din dator via inställningarna i din webbläsare. Var inställningen finns varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Du ska vara uppmärksam på att om du gör detta är det många funktioner och tjänster som du inte kan använda eftersom dessa förutsätter att webbsidan tillåts komma ihåg de val du gör. Cookies som du tidigare har godkänt kan enkelt tas bort. Använder du en PC med nyare webbläsare kan du ta bort cookies och besökshistorik genom att använda snabbkommandot CTRL+Shift+Delete

Har du frågor?
Har du kommentarer eller frågor är du välkommen att kontakta oss.

5. Sociala nätverk
På vår hemsida finns länkar till externa sociala nätverk, exempelvis Facebook (Social Plugins). Funktioner som dessa externa nätverk måste ha såsom förmedling av information och användardata aktiveras inte vid besök på vår webbplats utan först när du klickat vidare på länken. Efter att ha klickat på länken till det externa nätverket blir aktuella Plug-ins aktiverade och din webbläsare upprättar en direktförbindelse med det andra nätverkets server. 

När man är på en webbplats och klickar på en extern länk kan det hända att ens användardata överförs till ett externt socialt nätverk. Detta kan förekomma om man är inloggad på ett socialt nätverk samtidigt som man besöker våra webbsidor. Då kan nätverket som man är inloggad på lagra information om att man samtidigt är på våra webbsidor och knyta denna information till ens användarkonto. Om man vill förhindra att detta sker måste man logga ur sig från det sociala nätverket innan man klickar på länken på vår webbsida. 

Det enskilda sociala nätverket är själv ansvarigt för hanteringen av personlig information och datasäkerheten på sina sidor, även den information de kan tillskansa sig genom hänvisningar från en extern länk.

6. Tredjeparts tillgång till persondata
Personuppgifter samlas in, bearbetas och används av vårt företag och - om det inte uttryckligen utesluts av oss - av andra bolag i Oetker Group (koncernföretag) eller tjänsteleverantörer på uppdrag av oss. I de två senare fallen kommer vi att säkerställa att rådande lagstadgade dataskydd och bestämmelser efterföljs.

Med tjänsteleverantörer menas till exempel företag som hjälper oss att administrera kampanjer och tävlingar.

I övrigt har ingen tredjepart tillgång till våra besökares personliga data. Vi säljer inte informationen vidare eller drar fördel av informationen på annat sätt. Endast om lagen så kräver att datan offentliggörs kommer Dr. Oetker att bearbeta och vidaresända personlig data.

Säkerhet
Vi har implementerat tekniska och organisatoriska medel för att skydda din data från förlust, ändring, stöld eller åtkomst av obehörig tredje part. 

Minderåriga
Vi har inget intresse av att samla in personlig data om barn under 15 år. Om det kommer till vår kännedom att sådan data har kommunicerats till oss utan medgivelse från barnets målsman kommer vi att radera informationen omedelbart.

Radera och blockera
Vi raderar dina personuppgifter så snart de inte längre behövs. Vi raderar till exempel de uppgifter som du lämnat för att delta i en kampanj eller tävling så snart kampanjen eller tävlingen är avslutad, såvida vi inte har avtalat något annat med dig.

Även vid de tillfällen som du tidigare medgivit användning av personuppgifter tar vi bort informationen där du så önskar.

Vi kommer att blockera dina personuppgifter helt eller delvis på din begäran. I detta avseende, ber vi dig att informera oss i vilken utsträckning och hur lång tid det ska blockeras. Så långt det är tekniskt möjligt, kan du utesluta behandling och användning av dina data inom vissa områden.

Hyperlänkar
Vår webbplats kan innehålla länkar som leder till andra företags sidor. Vårt dataskydd innefattar inte användandet av dessa externa sidor, i stället råder där de policies och regler dessa företag satt upp.

Vi håller alltid denna policy uppdaterad, därför kan du ibland behöva godkänna uppdaterade villkor. 

Kontakta oss
Du kan alltid ta kontakt med oss om du har frågor angående hanteringen av personuppgifter. Skriv gärna till oss på info@oetker.se eller via post till

Dr. Oetker Sverige AB
Box 5370
402 28 Göteborg

Integritetspolicy senast uppdaterad: 2018-05-04

Samtycke till spårning

Vi skulle bli glada om du gav ditt samtycke till att vi och våra partners använder cookies och liknande teknologier för att förstå hur du använder vår webbplats. Detta låter oss bättre förstå ditt användarbeteende och anpassa webbplatsen efter dina behov. Dessutom skulle vi och våra partners vilja använda datan till personliga erbjudanden på deras plattformar. Om du medger till detta, vänligen klicka på “Samtycker”. För mer detaljer, se vår integritetspolicy. Du kan närsomhelst ändra dig.

Nödvändiga funktioner

Vi behöver dessa cookies och liknande teknologier för att möjliggöra den grundläggande funktionaliteten på vår webbplats. Detta innefattar, t.ex. lagring av dessa inställningar. Detta är absolut nödvändigt och kan inte slås av.

Alltid aktiva
Analysering och personalisering

Dessutom, skulle vi vilja lära oss mer om hur du använder vår webbplats för att kunna optimera den utefter dina och andra användares behov. För detta ändamål använder vi cookies och liknande teknologier som kartlägger användarbeteenden och därigenom hjälper oss att skräddarsy din upplevelse.

Aktivera

Inaktivera

(Re-)Marketing / datadelning med tredjepart

För att säkerställa att vi kan skräddarsy våra kampanjer efter dina behov, samlar vi uppgifter om hur du kom till vår webbplats och hur du interagerar med våra annonser. Det hjälper oss inte bara att skapa annonser utan också mer relevant innehåll för dig. Våra marknadsföringspartners använder också denna information för sina egna syften, t. ex. för att personalisera ditt konto eller profil på deras plattform.

Aktivera

Inaktivera

Din webbläsare stöds inte längre

Den webbläsare som du använder är gammal och fungerar inte med vår webbplats och du kan därför stöta på fel. För att undvika detta ber vi dig att byta till någon av följande webbläsare i stället: