Flag
Compliance
Om Dr. Oetker
Compliance Organisation/ Visselblåsarsystem

Etiskt och lagligt beteende är av högsta prioritet för Oetker-Group, såväl inom våra interna företagsaktiviteter som i relationer med alla samarbetspartners och kunder. Som ett led i Oetker-Groups starka internationella tillväxt samt de ökande lagkraven har ämnet compliance, regelefterlevnad, blivit betydligt viktigare. Därför har ett Compliance Management System utvecklats för hela Oetker-Group.

Inom ramarna för detta system, har en compliance organisation inrättats, i vilken compliance offficers är tillgängliga som neutrala och oberoende kontaktpersoner för frågor gällande regelefterlevnad.

Vidare har Oetker-Group inrättat en visselblåsarprocedur som hjälper enskilda personer, företag och andra organisationer att anmäla brott mot allmänna regelverk (t.ex. mutor, bedrägeri, brott mot mänskliga rättigheter och mot miljölagar), Oetker-Groups interna policies (t.ex. Code of Conduct) eller Oetker-Groups Supplier Code of Conduct samt lyfta sin oro kring potentiell eller faktisk överträdelse av dessa regler.

Picture -

Kontakta oss

Om du har information om misstänkt  lagöveträdelse där ett företag inom Oetker-Group är inblandat så har du några olika sätt att informera oss, även helt anonymt via vårt Compliance Hotline system. Följande kontaktvägar finns tillgängliga:
 

  • Skriv ett brev till:

Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Germany

  • Ring in till vår (kostnadsfria) telefonservice och lämna ett röstmeddelande.
  • Rapportera via en Oetker-Group anställd till ledningen, chefen, en (Group) Compliance officer eller annan utsedd kontaktperson på respektive dotterbolag (t.ex. i ett personligt samtal).

 

Vi kommer noggrannt att undersöka ärendet och vidta nödvändiga åtgärder. I våra rules of procedure, har vi definierat de interna ansvarsområdena och hur tips och klagomål ska hanteras.