Flag
Vad är Nutri-Score?

Nutri-Score är en märkning som gör det snabbt och lätt att jämföra olika matvarors näringsvärde och sundhetsprofil. Nutri-Score är uppbyggd som en färgskala med fem nivåer, med tillhörande score från A till E. Mörkgrön färg med bokstaven A representerar den bästa näringsmässiga kvaliteten på produkten, inom en specifik varugrupp. Nutri-Score märkningen är alltid placerad på framsidan av produktens förpackning.

Hur beräknas Nutri-Score?

Näringsinnehåll och ingredienser ges poäng ut ifrån om man önskar att uppmuntra till ökat intag eller uppmana till begränsning. Högt innehåll av till exempel fiber, proteiner, nötter, frukt, grönsaker och raps- och olivolja ger positivt utslag på skalan, medan högt innehåll av mättet fett, socker, energi (kalorier) och salt påverkar skalan negativt. Beräkningen baseras per 100 g matvara eller 100 ml dryck. Du kan själv beräkna Nutri-Score genom att använda denna Nutri-Score beräknare

Vem står bakom Nutri-Score

Nutri-Score utvecklades av det franska folkhälsoinstitutet, Santé Publique France, på uppdrag av franska hälsodepartementet. Märkningen började användas i 2017 och införs i fler och fler europeiska länder som den primära märkningen för mat och dryck. I vissa länder har den till och med blivit lagstadgad.

Hur hjälper Nutri-Score dig?

Nutri-Score är tänkt som ett hjälpmedel för att synliggöra hur nyttiga olika mat- och dryckesvaror är, så att man snabbt och enkelt ska kunna göra ett val utan att behöva lägga en massa tid på att lusläsa baksidetexten på förpacknigen. Matproducenter som använder sig av Nutri-Score förpliktar sig att märka alla produkter inom kategorin med Nutri-Score. Man kan alltså inte välja att endast sätta märkning på de produkter som får en bra score. Detta ger en god transparens för dig som konsument. Följden av detta blir att Nutri-Score på så vis uppmuntrar producenterna till att göra bättre produkter. Sundare och bättre mat-och dryckesvaror blir alltmer viktigt för konsumenter, och därför får också producenterna arbeta hårdare för att kunna erbjuda sådana produkter som kan påvisa en hög Nutri-Score. Vi sätter Nutri-Score på alla våra frysta huvudmålspizzor sedan 2022. I takt med tidens trend har vi arbetat med att förbättra näringsinnehållet i våra pizzor. Vi har exempelvis reducerat salt, socker och fett och ökat innehållet av kostfiber.