Flag
Sekretesspolicy
Juridisk
Sekretesspolicy

Den här policyn ger information om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats: www.oetker.se.

Den täcker även följande profiler på sociala medier:

Facebook sida Dr. Oetker Cake -https://www.facebook.com/droetekercake
Facebook sida Dr. Oetker Pizza Sverige - https://www.facebook.com/droetkerpizzasverige
Instagram profil Dr. Oetker Sverige - https://www.instagram.com/droetkersverige/ 

1. Registeransvarig

Följande företag ansvarar för all databehandling som beskrivs här nedan:

Dr. Oetker Sverige AB

Box 5370

40228 Göteborg

Telefon: +46 (0) 31 86 45 80

E-post: info@oetker.se

2. Dataskyddsombud

Kontakta vårt dataskyddsombud om du har några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter:

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Data Protection Officer

Lutterstraße 14

33617 Bielefeld

E-Mail: datenschutz@oetker.de

3. Detaljer om specifika behandlingsaktiviteter

Vi använder dina kontaktuppgifter i reklamsyfte även i fall där vi inte behöver ditt godkännande att göra så (till exempel för reklam via post eller direktmarknadsföring av våra egna liknande varor och tjänster baserat på en existerande kundrelation).   

 

Rättslig grund för denna behandlingsaktivitet är vårt legitima intresse (Art. 6 para. 1 f) GDPR). Vårt legitima intresse ligger i kundvård och i att erbjuda information om våra produkter.

 

Vänligen se specifikt avsnitt “Right to object (Art. 21 GDPR)” in particular. Du kan motsätta dig dessa behandlingsaktiviteter närsomhelst och utan kostnad, genom att exempelvis kontakta oss via den kontaktväg vi beskriver i avsnitt “Registeransvarig”.

Om du deltar i en tävling, lojalitetskampanj eller annan kampanj (till exempel en pengarna tillbaka kampanj) använder vi endast den persondata som du ger oss för att administrera kampanjen såvida du inte har gett oss ytterligare tillåtelse av behandlingsaktiviteter (till exempel tackat ja till att motta nyhetsbrev).

 

Rättslig grund för denna behandlingsaktivitet är de facto att databehandling är nödvändig för att fullgöra ett kontrakt eller ingå ett sådant avtal (Art. 6 para. 1 b) GDPR). Information som matas in i obligatoriska fält i registreringsformulär är nödvändig för deltagande i en kampanj (dvs nödvändiga för att ingå ett avtal). Om du inte uppger denna information kan du inte delta i den aktuella tävlingen/kampanjen.

Du har möjlighet att kontakta oss via formulär eller e-post. Vi behandlar din data för att kunna ge dig ett svar. Rättslig grund för denna behandlingsaktivitet är ditt medgivande (Art. 6 para. 1 a) GDPR).

Du kan registrera dig för eventuella nyhetsbrev via e-post. Vi kommer att behandla din data för att kunna skicka e-post och utvärdera vilka e-postmeddelanden du väljer att öppna. Rättslig grund för denna behandlingsaktivitet är ditt medgivande (Art. 6 para. 1 a) GDPR). Du kan återkalla ditt medgivande för framtida behandling närsomhelst, exempelvis genom att klicka på “unsubscribe” länken i ett nyhetsbrev.

 

När du besöker vår webbplats, behandlar vi data i serverloggfiler. Denna data härstammar från din terminalutrustning och kan innehålla persondata. Mer specifikt behandlar vi följande data:  

 

- Operativsystemet som din terminalutrustning använder

- Den webbläsare som du använder

- Namnet på din internetleverantör

- Din IP adress

- Data och tid för åtkomst

- Åtkomst till sidor och sökord (om tillgängligt)

- Webbplatsen som hänvisade dig till vår webbplats (referrer)

 

Den här behandlingsaktiviteten är nödvändig för att säkerställa driften av vår webbplats, för att optimera webbplatsens innehåll och leveransförmåga, och för att kunna delge nödvändig information till offentliga organ i händelse av en cyberattack.   

Däri ligger också vårt legitima intresse för databehandling. Rättslig grund för denna behandlingsaktivitet är vårt legitima intresse (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

 

Vi raderar regelbundet dessa uppgifter efter 14 dagar i händelse av missbruk efter administrativa eller rättsliga förfaranden.

 

Vår webbplats använder cookies och liknande teknologier som lagrar information på din terminalutrustning eller får tillgång till sådan information för följande ändamål:

●       Att tillhandahålla vår webbplats

●       Analysering och personalisering – Spårning

●       (Re-)Marketing / datadelning med tredjepart

 

Angående bearbetning av data i USA

För ändamålet  "analysering och personalisering-spårning",  arbetar vi med teknikleverantörer (för databearbetning) från vilka överföring av dina personliga data till USA inte kan uteslutas. 

 

På samma sätt, för ändamålet (Re-)Marketing / datadelning med tredjepart", arbetar vi med partners från vilka överföring av dina personliga data till USA inte kan uteslutas.

 

Där det är möjligt instruerar vi våra teknikleverantörer om att bearbeta din personliga data i datacenter inom den Europeiska unionen. 

 

Emellertid, i de fall där teknikleverantören eller partnern också är verksamma i USA eller har företag inom samma företagsgrupp som är verksamma där, kan vi inte utesluta möjligheten att amerikansk säkerhetstjänst får åtkomst till din personliga data. Detta kan ske, till exempel, via fjärråtkomst eller en juridiskt bindande instruktion till vår teknikleverantör eller partner.  I synnerhet kan detta utsätta dig för risken att amerikansk säkerhetstjänst får åtkomst till personliga data utan särskild anledning och storskaligt, och att du inte har möjlighet att vidta några rättsliga åtgärder mot det i USA.

 

Vi använder cookies och liknande teknologier för att säkerställa vissa funktionaliteter på vår webbplats. Detta är absolut nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. Genom att göra detta kan vi exempelvis,

●       Spara ditt språkval på webbplatsen eller liknande inställningar till ditt nästa besök.

●       Fördela anrop till vår webbplats på flera webservrar (load balancing).

●       Ge ett enhetligt sammanhang (session) åt flertalet anrop till vår webbplats,  för att förenkla inloggningssäkrade delar av vår webbplats eller checkout/betalningsprocesser.  

●       Spara ditt medgivande till spårningsverktyg och aktivera/avaktivera spårningsverktyg enligt dina önskemål.

 

Vårt legitima intresse för dessa behandlingsaktiviteter ligger i den ostörda användbarheten av vår webbplats och i säkerställandet av att användarinteraktioner verkligen är knutna till en autentiserad användare.

 

Rättslig grund för denna behandlingsaktivitet är vårt legitima intresse (Art. 6 para. 1 f) GDPR) och Dr. Oetker Sverige AB.

Vi använder cookies och liknande teknologier för att utvärdera användarbeteenden på vår webbplats och kunna anpassa den därefter.

 

Förutsatt att du har get ditt medgivande, behandlar vi information om din terminalutrustning och den webbläsare som du använder (vid besök på vår webbplats) varje gång du interagerar med vår webbplats. Exempelvis kan vi få reda på med vilka språkinställningar du använder webbplatsen, om du använder en smartphone eller dator eller från vilket land du interagerar med webbplatsen.

 

Dessutom behandlar vi information om hur du interagerar med vår webbplats, t.ex. varifrån du hänvisats till vår webbplats, hur länge du använder webbplatsen och hur du rör dig mellan individuella undersidor. Vi kan exempelvis få reda på om du hittat till oss genom en sökmotor (och om så är fallet, genom vilket sökord) eller en annons, hur lång tid du tillbringar för att gå igenom innehållet på en särskild sida och hur många sidor du besökte totalt.

 

Vi använder denna information för att göra analyser av användarbeteenden och för att kunna optimera webbplatsen därefter. I vissa fall kan vi skapa flera olika versioner av webbplatsen och presentera för olika användare eller grupper av användare, och använda cookies eller liknande teknologier för att utvärdera vilken version som används av dig och på vilket sätt.

 

Rättslig grund för denna behandlingsaktivitet är ditt medgivande (Art. 6 para. 1 a) GDPR och Dr. Oetker Sverige AB). Du kan återkalla eller ändra ditt medgivande för framtida behandling närsomhelst genom att ändra dina spårningsinställningar. I tillägg kan du ändra dina webbläsarinställningar gällande cookies och liknande teknologier.

 

Vi använder följande produkter för analysering och personalisering:

Google Analytics och Google Optimize tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Google behandlar din data på våra vägnar (databehandlare). Vår konfigurering av Google Analytics och Google Optimize tillåter inte Google att använda data som samlats in genom Google Analytics eller Google Optimize för att förbättra Googles produkter och tjänster.

 

Du hittar med information om de cookies som används av Google Analytics och deras respektive lagringsperioder här. Google Optimize använder också cookies som anges av  Google Analytics (läs mer om detta här).

 

Google är verksamma i USA genom andra företag i samma företagstrupp ( i synnerhet genom Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA) and använder dem för databearbetning, därför kan vi inte utesluta att din personliga data överförs till USA. 

Vi använder cookies och liknande teknologier för att utvärdera räckvidden på våra annonskampanjer och hur användare som uppmärksammat vår webbplats via en annonseringskampanj använder våra tjänster. Vi använder också cookies och liknande teknologier för att ta reda på vilka användare som använder vår webbplats för att skapa målgrupper (så kallade audiences) och för att adressera dessa målgrupper på andra plattformar via personliga annonser.    

 

Vi förmedlar denna information till tredjepart som också har möjlighet att behandla den för deras ändamål.

 

Om du har gett ditt medgivande kan vi få reda på om du har nått oss via en av våra annonskampanjer och hur du då interagerar med vår webbplats. Exempelvis kan vi få reda på vilken andel av de som har sett en annons som faktiskt engagerar sig i innehållet på vår webbplats. Detta hjälper oss att bättre planera och kontrollera vår annonsbudget.

 

 

Dessutom grupperar vi användare på vår webbplats i så kallade målgrupper (audiences). Målgrupper är användargrupper som sätts samman av oss utifrån vissa kriterier (t.ex. alla användare som har besökt en viss recepttyp). Om användarna i en målgrupp också förekommer som användare hos vår marknadsföringspartner, kan vi adressera dem individuellt genom annonser (re-marketing) via vår marknasföringspartners plattform. Information som vår marknadsföringspartner har om sina användare i en av våra målgrupper, kan användas av partnern för att föreslå oss liknande användargrupper för annonsering.

 

För detta ändamål, informerar vi vår marknadsföringspartner om att du har besökt vår webbplats och om du har besökt sidor som är definierade av oss eller har genomfört andra handlingar (t.ex. registrerat ett konto). Vår marknadsföringspartner kan också använda denna information i eget syfte, exempelvis för att personalisera din profil på deras plattform.

 

Rättslig grund för denna behandlingsaktivitet är ditt medgivande (Art. 6 para. 1 a) GDPR och Dr. Oetker Sverige AB). Du kan återkalla eller ändra ditt medgivande för framtida behandling närsomhelst genom att ändra dina spårningsinställningar. I tillägg kan du ändra dina webbläsarinställningar gällande cookies och liknande teknologier.

 

Våra marknadsföringspartners är registeransvariga för den databehandling som de utför i eget syfte. Marknadsföringspartnern kan också de tillhandahålla dataskyddsinformation.  

 

Vi använder följande produkter för (re-)marketing och datadelningmed följande tredjepart:

Facebook Pixel tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland (“Facebook”). Mer information om Facebook Pixel kan du hitta här. Se även Facebook Data Policy.

Google Ads / Doubleclick tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).  Mer information om cookies från Google kan läsas här. Se även Google Privacy Policy.

Google är verksamma i USA genom andra företag i samma företagstrupp ( i synnerhet genom Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA) and använder dem för databearbetning, därför kan vi inte utesluta att din personliga data överförs till USA. 

Google Floodlight tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).  Mer information om cookies från Google can läsas här. Se även Google Privacy Policy.

Google är verksamma i USA genom andra företag i samma företagstrupp ( i synnerhet genom Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA) and använder dem för databearbetning, därför kan vi inte utesluta att din personliga data överförs till USA. 

The Trade Desk Pixel tillhandahålls av The UK Trade Desk Ltd.10th Floor, 1 Bartholomew Close, London EC1A 7BL, Great Britain (“The Trade Desk”). Se även The Trade Desk Privacy Policy (för bland annat information om cookielagring) and möjligheten att avböja databehandling av The Trade Desk.

Vi driver en Facebooksida. Facebooksidan tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”). När du använder Facebooksidan, kan personuppgifter behandlas av Facebook, för vilket Facebook och vi är gemensamt ansvariga.  Detta gemensamma registeransvar kontrolleras av the Facebook “Page Controller Addendum”.

 

All viktig information om databehandling på Facebooksidan kan du hitta i the Facebook Data Policy och i the Facebook Cookie Policy.

 

Där finner du också all information om arten och omfattningen av persondata som berörs av databehandlingen och din rätt till information, bekräftelse, rättelse, borttagande, begränsning, dataportabilitet och klagomål hos en tillsynsmyndighet.   

 

Rättslig grund för databehandling på Facebooksidan är det legitima intresset hos oss, Facebook och deras kunder för att göra annonser, rekommendationer och för att få insikter och mätningar (Art. 6 para. 1 f) GDPR). Du kan avböja databehandling hos Facebook (läs mer i Facebook Data Policy och Facebook Cookie Policy).

 

Vi har inget inflytande i Facebooks databehandling. Vi får inga data från Facebook som skulle kunna hjälpa oss att identifiera Facebooksidanvändare eller analysera deras användarbeteende. Vi använder inte heller några egna verktyg inom ramen för Facebooksidan som skulle låta oss identifiera och analysera sådana användare.

 

4. Återkallelse av medgivande (Art. 7 para. 3 GDPR)

Om behandling baseras på ditt medgivande (Art. 6 para. 1 a) GDPR) kan du återkalla ditt medgivande för framtida behandling närsomhelst. Du kan kontakta oss via den kontaktväg som besrkrivs i avsnitt "Registeransvarig" eller genom de alternativa vägar som beskrivs i anslutning till särskild behandlingsaktivitet.

5. Rätt till invändningar (Art. 21 GDPR)

Om behandling baseras på vårt legitima intresse (Art. 6 para. 1 f) GDPR) har du rätt att invända, på grunder knutna till din specifika situation, närsomhelst mot behandling av persondata som gäller dig. Detta sträcker sig också till profilering.

Där vi behandlar persondata för marknadsföringsändamål, har du rätt att invända närsomhelst mot behandling av persondata som gäller dig för sådan typ av marknadsföring. Detta sträcker sig också till profilering som relaterar till sådan direktmarknadsföring.

6. Ytterligare registrerade rättigheter

Med hänsyn till persondata som gäller dig, kan du också använda följande rättigheter:  

●       Rätt till åtkomst (Art. 15 GDPR)

●       Rätt till rättelse (Art. 16 GDPR)

●       Rätt till borttagning (‘rätt att bli bortglömd’) (Art. 17 GDPR)

●       Rätt till begränsning av behandling (Art. 18 GDPR)

●       Rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR)

Du har också rätt att klaga till en tillsynsmyndighet (Art. 77 GDPR).

7. Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Automatiserat individuellt beslutsfattande,  inklusive  profilering, äger inte rum.

8. Version

 Senast reviderad: 11 augusti 2022